top of page

ნინი ჭაჭია: გადაწყვეტილების მიღების ეფექტური ინსტრუმენტი - დეკარტეს კოორდინატები


რენე დეკარტე - ფრანგი ფილოსოფოსი, მათემატიკოსი და მეცნიერი. საყოველთაოდ აღიარებული, როგორც თანამედროვე ფილოსოფიის ფუძემდებელი და „თანამედროვე მათემატიკის მამა“. დეკარტმა შექმნა ანალიზური გეომეტრიის საფუძვლები, შემოიღო ცვლადი სიდიდის ცნება, დაამუშავა კოორდინატთა მეთოდი და აგრეთვე, დაამყარა კავშირი ალგებრასა და გეომეტრიას შორის.


დეკარტეს თეორიაში ჩაღრმავების გარეშე, მინდა მოგიყვეთ თუ, როგორ მუშაობს დეკარტის კოორდინატების კვადრატი პირად ცხოვრებაში გადაწყვეტილებების მისაღებად.


გადაწყვეტილების მიღების მარტივი, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი


ცხოვრებაში ხშირად გვიწევს გადაწყვეტილების მიღება, პირად თუ პროფესიულ საკითხებში. ეს ტექნიკა, რომლის შესახებაც მინდა მოგიყვეთ, დაგეხმარებათ მიიღოთ მაქსიმალურად გააზრებული გადაწყვეტილება ურთულეს სიტუაციებში.

როგორც წესი, გადაწყვეტილების მიღების დროს, დილემის წინაშე ვდგავართ, ავირჩიოთ ერთი ან მეორე.


დეკარტის კოორდეინატების შევსების თავისებურებები:


დეკარტის მატრიცა მუშაობს მხოლოდ დუალურ შემთხვევებთან (ორმხრივი). როდესაც გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება მოხდეს პოზიციიდან "დიახ" ან "არა".

ეს ტექნიკა მრავალმხრივი არჩევანის შემთხვევაში არ მუშაობს: "წავიდეთ დასასვენებლად თურქეთში თუ ტაილანდში?" კითხვა უნდა იყოს "წასვლა თურქეთში: დიახ თუ არა?" ორი შესაძლო ვერსიის არჩევანის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიუყენოთ დეკარტის კოორდინატები ყოველ ჰიპოთეტურ სიტუაციას ცალ-ცალკე..

Მნიშვნელოვანია უპასუხოთ თითოეულ კითხვას არა მხოლოდ პოზიტიური ცვლილებების კუთხით, რაც თქვენს ცხოვრებაში მოხდება, არამედ უარყოფითებზეც. მატრიცის თითოეულ სექტორში, თითოეული კითხვისთვის აუცილებლად უნდა იყოს უარყოფითი მხარეები და დადებითი ასპექტები.

ეს ტექნიკა მუშაობს მხოლოდ წერილობით. ვერბალური და აზროვნების ვარჯიშების არცერთი სავარჯიშო არ შემოიტანს სიცხადეს და ვერ დაგეხმარებათ გადაწყვეტილების მიღებაში. სასურველია ყველა პასუხი უნდა იყოს დაწერილი სვეტში. რაც უფრო მეტ პასუხებს დაწერთ თთოეულ კვადრატში, მით უფრო კარგად შეძლებთ ვითარების დანახვა, გააზრებას და გადაწყვეტილების მიღებას.

დეკატრეს კოორდინატების ტექნიკა

აიღეთ ფურცელი, გაყავით ფურცელი ოთხ ნაწილად. თითოეულ კვადრატში დაწერეთ ქვემოთ მოცემული შეკითხვები:

1. რა შედეგი მოჰყვება , თუ გადაწყვეტილებას მივიღებ და სიტუაცია შეიცვლება? ან რა მოხდება თუ მე ამას გავაკეთებ/მივიღებ? (++);

ამ შეკითხვაში დეტალურად ჩამოწერეთ ყველა ის სარგებელი, რომელსაც მიიღებთ ამოცანის დადებითი პასუხით გადაწყვეტის შემთხვევაში.

2. რაშედეგი მოჰყვება, თუ გადაწყვეტილებას არ მივიღებ და სიტუაცია იგივე დარჩება? რა მოხდება თუ მე ამას არ გავაკეთებ/მივიღებ? (+ -)

ამ შეკითხვაში დეტალურად ჩამოწერეთ ყველა ის სარგებელი, რომელიც გექნებათ ამოცანის უარყოფითი პასუხის გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში.

3. რას ვერ მივიღებ, თუ გადავწყვეტ და სიტუაცია შეიცვლება? რა მოხდება/მექნება თუ მე ამას გავაკეთებ/მივიღებ? (- +)

ამ შეკითხვის ქვეშ დაწერეთ ყველა ვერსია რისი დათმობაც მოგიწევთ თუ დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებთ. იგულისხმება ის, რომ ყოველივე ახალის მიღებისას რაღაც ძველს ვემშვიდობებით.

4. რას ვერ მივიღებ, თუ არ გადავწყვეტ და სიტუაცია იგივე დარჩება? რა არ მოხდება/მექნება თუ მე ამას არ გავაკეთებ/არ მივიღებ? (- -)

ამ შეკითხვის ქვეშ დაწერეთ ყველა ის უარყოფითი მხარეები თუ უარყოფით გადაწყვეტილებას მიიღებთ ანუ უარს იტყვით რაიმე ქმედებაზე, განზრახვაზე, მიზანზე. ფაქტობრივად აქ უნდა გაიზაროთ და ჩამოწეროთ ყველა ვერსია თუ რას დაკარგავთ თუ თქვენს განზრახვაზე/ამოცანაზე უარს იტყვით.


როდესაც ოთხივე კვადრატის დეტალური პასუხები გაქვთ, ეს უკვე საშუალებას გაძლევთ, რომ მიიღოთ გააზრებული და თქვენთვის ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილება.


რატომ მუშაობს ეს ტექნიკა?


საქმე იმაშია, რომ ისეთ ვითარებაში, რომელიც გადაწყვეტილებას მოითხოვს, ხშირად მხოლოდ ერთ პოზიციაზე ვამახვილებთ ყურადღებას: რა იქნება, ეს თუ მოხდება? დეკარტის კვადრატის დახმარებით ერთსა და იმავე ვითარებას ოთხი მხრიდან განვიხილავთ. ეს გააზრებული და აწონ–დაწონილი გადაწყვეტილების მიღებაში გვეხმარება.


იმედია ეს ტექნიკა დაგეხმარებათ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

Comments


bottom of page