მოზარდებისათვის თვითრეფლექსიის და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითითარების ტრენინგი იწყება


კრიტიკული აზროვნების სკოლა "ქართული ფონდის" მხარდაჭერით იწყებს ტრენინგს "თვითრეფლექსიის და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარება". ტრენინგის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოზარდებს ეძლევათ შესაძლებობა განივითარონ აღნიშნული უნარები და დაიწყონ თავინთი წარმატებული და ბედნიერი ცხოვრების კონსტრუირება.

მეტი ინფორმაცია პროექტის შესახებ იხილეთ: http://bit.ly/2t7uUfr

35 views0 comments