top of page

SmART Life – the ART of Self-management - საკუთარი თავის მართვის ხელოვნება

SmART – the ART of Self-management - საკუთარი თავის მართვის ხელოვნება

SmART  - ახალი, თანამედროვე მიდგომებზე და მეცნიერებაზე დაფუძნებული უნიკალური ფორმატის საგნმანათლებლო მასტერკლასები, დატვირთული პრაქტიკული მექანიზმებით, სავარჯიშოებითა და ინსტრუმენტებით.

  • 4 მასტერკლასი

  • 4 ონლაინ განხილვა დახურულ ჯგუფში - მასტერკლასებზე მიღებული სავარჯიშოების და ინსტუმენტების ყოველდღიურ ცხოვრებაში დანერგვისას  წამოჭრილი საკითხები;

  • პრაქტიკული დავალებები და განტვირთვის ინსტუმენტები;

თითოეული მასტერკლასი თავის თავში დასრულებული თემაა, ამიტომ მონაწილეს შეუძლია ნებისმიერ მისთვის საინტერესო თემას დაესწროს.

4ვე მასტერკლასზე დასწრების შემდეგ მონაწილეს, თანამედროვე სამყაროში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, გამოუმუშავდება საბაზისო ცოდნა მნიშვნელოვანი და აუცილებელი უნარების და ხედვების შესახებ, რის გამოყენებასაც შესძლებს ყოვლედღიურ ცხოვრებაში.

SmART life – step 1- ბაზისი

1. მენტალური სამება

 3 ინსტინქი, 3 ბაზისური უნარი, 3 მე  სამ განზომილებაში (სხეული, გონება, სულიერება).

 მე, ჩემი მიზნები, სურვილები და გარემო;

როგორ მივაღწიოთ ბალანსს ცვლილებებით სავსე და ტურბულენტურ გარემოში;

თვითშეფასება და საკუთარი თავის მართვის მექანიზმები;

4 მნიშნველოვანი ინსტუმენტი ცხოვრების ბალანსისათვის;

3 ტექნიკა საკუთარ თავზე მუშაობისათვის;

მიზნების და სურვილების რუკა;

2. მენტალური ჰიგიენა

შემზღუდავი ფაქტორები, რწმენა წარმოდგენები. სტრესის ვაქცინა. ემოციების სამზარეულო. დიალოგი საკუთარ თავთან და სამყაროსთან.

სტრესი, ემოციები, კომუნიკაცია;

როგორ მუშაობს თავის ტვინი;

სტრესის მართვა;

ემოციები და ემოციური ფონი;

კომუნიკაცია საკუთარ თავთან - ინფორმაციის მიმდინარეობის პროცესი;

სტრესის და ემოციების იდენტიფიცირების ტექნიკები;

საკუთარი თავის (ემოციების და განწყობის) მართვის 3 ტექნიკა;

სტრესის მიმართ მდგორადობის და ემოციების მართვის სავარჯიშოები;

 

3. არჩევანი. თავისუფლების საზღვრები და ჩარჩოები

რა განსხვავებაა თავისუფლებასა და მონობას შორის. როგორ დავაიდენტიფიციროთ ჩვენი რეალური სურვილები თავს მოხვეულისაგან? კრიტიკული აზროვნება, როგორც სააზროვნო სისტემის გაფაროთოების საშუალება და ინოვაციების ბაზისი.

როგორ ფორმირდება მოთხოვნილებები, სურვილები და მიზნები;

როგორ ვაქციოთ ოცნება მიზნად;

სოციალიზაცია, იერარქია და ჩემი სტრუქტურა;

საზღვრები ჩემსა და გარემოს შორის,

კრიტიკული აზროვნების 5 ძირითადი შეკითხვა;

სააზროვნო სისტემის გამაფართოებელიტექნიკები;

კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი სავარჯიშოები;

აფირმაციები, მედიტაცია და მოქმედება;

4. გადატვიერთვა - პიროვნული რე-კონსტრუქციიდან მიზნამდე

დაშალე და იბატონე; იჩქარე ნელა; 100ჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერი. მიზნის მიღწევის სტრატეგიები და ინსტრუმენტები.

აღმოსავლური საბრძოლო ფილოსოფია და ტექნიკები თანამედროვე სამყაროს სტრატეგიებში;

მიზნის მიღწევის ტექნიკები და ინსტუმენტები;

ცხოვრების ბალანსის მიღწევის ინსტრუმენტები;

წარმატებული მე VS ჰარმონიული მე;

მიზნის მიღწევის გზები იერარქიული სტრუქტურაში;

საკუთარი თავის მართვის ტექნიკები;

ფული და მისი ეფექტურობა;

აფირმაციები, მედიტაცია და მიზნების მიღწვის გზები;

როგორ შევქმნათ ჩვენი მიზნის ფაქტობრივი რუკა;

დრო და დროის მართვის ტექნიკები;

რატომ SmART ?

მეცნიერება -  პრაქტიკული სავარჯიშოები და ტექნიკები ემყარება სამეცნიერო კვლევებს ნეიროფიზიოლოგიაში, სოციალურ ფსიქოლოგიაში, კოგნიტურ მეცნიერებაში, ადამიანის ქცეცის ევოლუციაში, ნეიროფსიქოლოგიაში და ნეიროლინგისტურ პროგრამირებში.

ეფექტურობა - მასტერკლასებზე მიღებული ტექნიკები, ინსტრუმენტები და სავარჯიშოები საშუალებას აძლევს მსმენელს იმუშაოს ახალი ამოცანისა თუ პრობლემის გადაწყვეტაზე სრულიად ახალი საფეხურიდან/განზომილებიდან. მსმენელებს ეძლევათ შესაძლებლობა გახდნენ უფრო ეფექტურები საქმიანობის ნებისმიერ სფეროში.

ნებისმიერი უნარის განვითარებას ესაჭიროება დრო, ამიტომ მასტერკლასებზე განიხილება არა მხოლოდ კონკრეტული უნარის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ტექნიკები და ტაქტიკები, არამედ მსმენელები ეცნობიან კონკრეტულ სტრუქტურებს და მოდელებს, რომელთა გამოყენებითაც შეძლებენ კონკრეტულ დროში მნიშვნელოვანი უნარის განვითარებას და მის ჩვევად ქცევას.

 

  1. მასტერკლასი: მენტალური სამება  - 3 ინსტინქი, 3 ბაზისური უნარი, 3 მე  სამ განზომილებაში (სხეული, გონება, სულიერება).

 მე, ჩემი მიზნები, სურვილები და გარემო;

როგორ მივაღწიოთ ბალანსს ცვლილებებით სავსე და ტურბულენტურ გარემოში;

თვითშეფასება და საკუთარი თავის მართვის მექანიზმები;

4 მნიშნველოვანი ინსტუმენტი ცხოვრების ბალანსისათვის;

3 ტექნიკა საკუთარ თავზე მუშაობისათვის;

მიზნების და სურვილების რუკა;

 

  1. მენტალური ჰიგიეენა - შემზღუდავი ფაქტორები, რწმენა წარმოდგენები. სტრესის ვაქცინა. ემოციების სამზარეულო. დიალოგი საკუთარ თავთან და სამყაროსთან.

სტრესი, ემოციები, კომუნიკაცია;

როგორ მუშაობს თავის ტვინი;

სტრესის მართვა;

ემოციები და ემოციური ფონი;

კომუნიკაცია საკუთარ თავთან - ინფორმაციის მიმდინარეობის პროცესი;

სტრესის და ემოციების იდენტიფიცირების ტექნიკები;

საკუთარი თავის (ემოციების და განწყობის) მართვის 3 ტექნიკა;

სტრესის მიმართ მდგორადობის და ემოციების მართვის სავარჯიშოები;

 

  1. არჩევანი. თავისუფლების საზღვრები და ჩარჩოები  - რა განსხვავებაა თავისუფლებასა და მონობას შორის. როგორ დავაიდენტიფიციროთ ჩვენი რეალური სურვილები თავს მოხვეულისაგან? კრიტიკული აზროვნება, როგორც სააზროვნო სისტემის გაფაროთოების საშუალება და ინოვაციების ბაზისი.

როგორ ფორმირდება მოთხოვნილებები, სურვილები და მიზნები;

როგორ ვაქციოთ ოცნება მიზნად;

სოციალიზაცია, იერარქია და ჩემი სტრუქტურა;

საზღვრები ჩემსა და გარემოს შორის,

კრიტიკული აზროვნების 5 ძირითადი შეკითხვა;

სააზროვნო სისტემის გამაფართოებელიტექნიკები;

კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი სავარჯიშოები;

აფირმაციები, მედიტაცია და მოქმედება;

 

  1. პიროვნული რე-კონსტრუქციიდან მიზნამდე - დაშალე და იბატონე; იჩქარე ნელა; 100ჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერი. მიზნის მიღწევის სტრატეგიები და ინსტრუმენტები.

აღმოსავლური საბრძოლო ფილოსოფია და ტექნიკები თანამედროვე სამყაროს სტრატეგიებში;

მიზნის მიღწევის ტექნიკები და ინსტუმენტები;

ცხოვრების ბალანსის მიღწევის ინსტრუმენტები;

წარმატებული მე VS ჰარმონიული მე;

მიზნის მიღწევის გზები იერარქიული სტრუქტურაში;

საკუთარი თავის მართვის ტექნიკები;

ფული და მისი ეფექტურობა;

აფირმაციები, მედიტაცია და მიზნების მიღწვის გზები;

როგორ შევქმნათ ჩვენი მიზნის ფაქტობრივი რუკა;

დრო და დროის მართვის ტექნიკები;

bottom of page